صفحه اصلی / محصولات / نانو شیمی / کمیکار
شاسی مسابقه ای F1 Mini

F1 Mini

  • قیمت : 2780000 ریال

دو مرتبه ران گیری با باطری هشت سلولی مینی

باتری : «باطري هشت سلولي نرمال و کوچک» b1mini

نوع ترمز : خوردگي 1 «فاقد فنر»