صفحه اصلی / اخبار / اخبار نادکو

برگزاری نادکاپ

مسابقات نادکاپ در روز 26 و 27 اسفند ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

مسابقات نادکاپ در روز 26 و 27 اسفند ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این مسابقات دانش آموزان به رقابت با یکدیگر در لیگ های متنوعی از جمله روباتیک و شیمی و هوافضا و ... پرداختند. در مراسم اختتامیه از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.