صفحه اصلی / اخبار / اخبار نادکو

زمان برگزاری نادکاپ 20

نادکاپ 20، 19 و 20 اسفند ماه

بیستمین دوره مسابقات نوآوری و ابتکارات دانش آموزی ( نادکاپ شریف ) در تاریخ نوزدهم و بیستم اسفندماه سال 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.