صفحه اصلی / محصولات / رباتیک / ماژول ها

المان تخت

  • قیمت : 22500 ریال

از این قطعات برای ساخت بدنه اصلی ربات و قطعات جانبی استفاده می شود.